SCOLI CONSTANTA
SCOLI PARTICULARE CONSTANTA
LICEE PARTICULARE CONSTANTA
               Click oferta meniuri YvY Catering 
 
 

 
Evenimente Scoli Constanta
Scoli particulare Constanta - Scoli de stat Constanta
Scoli de dans si Centre de Meditatii
Portal dedicat copiilor si adolescentilor constanteni
Informatiile sunt actualizate permanent 
 


 
Scoli private Constanta
Oferta Educationala
an scolar 2023-2024
 
 
 
Cambridge School Educational Center Constanta - click aici pentru oferta
 

 
*
 
 Scoala Gimnaziala Colibri va asteapta pentru inscrieri in noul an scolar 2023-2024
pentru detalii click banner
 
  

 
*
 
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu
Cursuri MindLab, Informatica, Robotica, Arte
 
Scoala Primara Noua Generatie
 
*
Teatrul pentru copii si tineret “Calutul de Mare” din Constanta 
 

Duminica, 17 decembrie 2023, ora 10.30

Iata vin colindatori, spectacol pentru sarbatorile de iarna

Spectacol de Aneta Forna Christu

Ilustratia muzicala: Dicran Asarian

Varsta 3 - 12 ani

In distributie: Rovena Paraschivoi/ Daniela Vlad, Claudia Bradescu, Ion Ciolan, Daniel Minciuna, Tiberiu Rosu, Gratian Prisacariu

 
 
Conform ANEXEI NR. 6f la HCJC NR. 339/20.12.2022, incepand din 01.2023, pretul la biletele din planul actual al salii se va modifica astfel:
 
-Pret bilet copiii/adulti/insotitori: 15 LEI

-Pret bilet grupuri organizate – gradinite si scoli ciclu primar -Transport asigurat: 20 lei

-Pret bilet Tineret(14+) : 15 lei


 
*


Structura anului scolar 2023 - 2024 pentru judetul Constanta
 

Anul scolar 2023—2024 este structurat astfel:

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, pana vineri, 27 octombrie 2023;

  • Vacanta de toamna: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, pana vineri, 22 decembrie 2023;

  • Vacanta de iarna: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, pana vineri, 23 februarie 2024;

  • Vacanta de schi: o saptamana- in Constanta, in perioada 24 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4 – de luni, 4 martie 2024, pana vineri, 26 aprilie 2024;

  • Vacanta de primavara: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, pana vineri, 21 iunie 2024;

  • Vacanta de vara: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 7 iunie 2024;

Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 14 iunie 2024;

Pentru clasele din invatamantul liceal — filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 28 iunie 2024;

Pentru clasele din invatamantul postliceal, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Spre deosebire de acest an scolar, „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se vor desfasura in perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, la decizia scolii, in module diferite. Sursa Edupedu.ro

An scolar cu rezultate minunate pentru copii,profesori si parinti ;)

 

*
 Inscrierea in anul scolar 2023-2024
 
 
CALENDARUL inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024


Pregatirea inscrierii in invatamantul primar
30 martie 2023

Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul
unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului „scoala dupa scoala“, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.


3 aprilie 2023

Postarea pe site-ul centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului
inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv si care:
• nu au frecventat gradinita;
• s-au intors din strainatate
- Afisarea programului de evaluare a copiilor la avizierul si pe site-ul CJRAE/CMBRAE - Postarea pe site-ul inspectoratelor scolare, respectiv al unitatilor de invatamant cu nivel prescolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care au frecventat gradinita si care
implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023, inclusiv.

4 aprilie 2023

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali - sindicate, consiliul reprezentativ al parintilor – dupa verificarea existentei unor elemente de discriminare de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a listei
documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare si a procedurii privind constituirea formatiunilor de elevi.


5 aprilie-26 aprilie 2023

Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada
1 septembrie-31 decembrie 2023 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar pentru copiiicare au frecventat gradinita:

• inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.
 
Pentru copiii care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate:

• inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei
nr. 3.445/2022;
• planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;
• desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;
• solutionarea de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti) a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar.

27 aprilie 2023

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, de la unitatile de invatamant prescolar sau CJRAE/CMBRAE catre comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti.
 
 

2 mai 2023

Reconfigurarea, acolo unde se impune, de catre inspectoratele scolare, a circumscriptiilor scolare, astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare, in situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din circumscriptia scolara stabilita in anul scolar anterior, precum si in alte situatii justificate, cum ar fi eliminarea segregarii scolare, rezultata din segregarea pe criteriul mediului de rezidenta Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar.

3 mai -18 mai 2023

Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla.
Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica .

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar
19 mai -22 mai 2023
Procesarea de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie

NOTa:Inspectoratele scolare pot decide extinderea activitatii didactice in situatia unitatilor de invatamant care au un numar mare de solicitari de inscriere in clasa pregatitoare, in alte unitati de invatamant care au spatii disponibile.
 
23 mai -29 mai 2023

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/tutori legal
instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant,

prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.
 
 

30 mai 2023

Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.
 

31 mai 2023

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar
 
 

5 iunie 2023

Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolarInformarea Ministerului Educatiei de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pelocurile disponibile, in etapa a doua. Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente online, dupa caz.

 
 
6 iunie -12 iunie 2023
Depunerea/Transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.
 
 

13 iunie -14 iunie 2023
Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.
Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru  candidatii inscrisi in aceasta etapa.

 
 
15 iunie 2023
Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare

1 septembrie –8 septembrie 2023
Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.
Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

                                                  edupedu.ro        inscriere.edu.ro                                                 

*
 
Olimpiada Jocurilor de Gandire
eveniment international

 
 7-14 iunie Olimpiada Jocurilor de Gandire,
eveniment international online care aduce impreuna copii din intreaga lume.
 
Competitia Accelium este un eveniment online anual bazat pe jocuri de gandire in care copiii din intreaga lume
sunt determinati sa rezolve cat mai multe provocari pentru a castiga puncte.

Platforma de invatare in care se desfasoara competitia este intuitiva si permite elevilor sa progreseze intr-un ritm personal.

Turneul va dura 7 zile, timp in care elevii pot naviga liber intre jocuri.
Competitia este individuala, fiecare copil si va concura cu toti ceilalti participanti din grupa sa de varsta.
Programul educational Accelium dezvolta abilitati cognitive, sociale si emotionale de ordin superior folosind jocuri de strategie.
Bazat pe o metodologie demonstrata stiintific si adoptata in peste 40 de tari, procesul unic de invatare imbina metodele traditionale cu coachingul personal si ultimele tehnologii de invatare digitala.
In ultimii 25 de ani mii de participanti au fost familiarizati cu tehnici de analiza, solutionarea problemelor si luarea deciziilor, folosite de maestri ai sahului si experti in Teoria jocului, ajutandu-i sa devina organizati in gandire, mai eficienti si adaptabili.
Jocurile de gandire pun bazele unei intelegeri profunde a diverselor abilitati si permit copiilor sa descopere strategii pentru ei insisi.
Aceasta metoda le va dezvolta curiozitatea, creativitatea si increderea in sine. Și, ca in cazul oricarui joc, elevilor le este permis sa esueze, sa incerce din nou si sa se joace pana reusesc!

Cui se adreseaza?

Tuturor copiilor cu varstele cuprinse intre 6 si 15 ani

Inscrierea participantilor:

Inscrierea se face pe accelium.com, in sectiunea Olimpiada.

 
*
 
 
Comunicate de presa
 
  - Cambridge Educational Center -  Rezultate  exceptionale la Olimpiada de limba romana la o scoala
unde limba engleza este vedeta - detalii click aici
 
Scoala Cambridge ofera educatie de top pentru  toate nivelurile de invatamant:
prescolar, primar, gimnazial si liceal.
 
     
 
 
*
 
 

Scoala Particulara Gimnaziala "Colibri" cu Structura arondata Gradinita
particulara cu program normal si prelungit " Colibri" 
 
 Va asteapta pentru inscrieri
la ambele sedii :
Sediul 1: Str. Docherilor nr 22, Constanta
Sediul 2: Str. Unirii nr 67 , Constanta
Activitatile sunt diverse si educative.

Detalii si inscrieri la telefon: 0241 550 050
 
 
*
 
  Scoala Primara Noua Generatie va invita sa o vizitati si sa o cunoasteti,

in vederea inscrierii in anul scolar 2023-2024!

“Alaturi de noi veti fi pe drumul cel bun!”

  Acum e randul copilului tau sa faca parte dintr-o noua generatie!
 
Pentru inscrieri si detalii:
Mobil: 0744 345 559

 

*
 
 
YvY Catering - servicii integrate premium de catering in Constanta
 

 

Meniuri special concepute pentru copiii din gradinite, scoli, centre after school  Constanta
 
YvY Catering poate contura si livra zilnic, la preturi acceptabile, catre institutiile care se ingrijesc de copii meniurile ideale,
 
calculate si eficiente din punct de vedere nutritional, meniuri ce presupun diversificare si echilibru la preturi acceptabile!
 
Produsele sunt preparate in conditii de maxima igiena.
 
Pentru detalii click pe logo
 
 
 
*
 
Evenimente Scolare 2020-2021
 
 
Statistici si Topul Gimnaziilor private si de stat din Constanta- click aici
 

Festivalul de Majorete ”TRIUMF”, Editia IV, 10 mai 2019, Bucuresti
 
Festivalul International Bucharest in Music Pop Contest
 
dedicat tinerilor artisti ce vor sa se lanseze in muzica internationala
 
Festivalul International Bucharest in Music Pop Contest este un concurs pop ce pune capitala Romaniei pe harta
marilor festivalurilor internationale ale cantecului.
Festivalul international Bucharest in Music este o oportunitate pentru tinerii artisti.
Pentru detalii eveniment apasa pe click aici
 


 
*

 

 Teatre
 
Teatrul pentru copii si Tineret "Calutul de Mare" Constanta

 
   Comunicat de presa Piatra din casa - click aici
 
Comunicat de presa  Elefantelul Curios - click aici
 
Ce inseamna sa fii onest (The importance o being honest, dupa Oscar Wilde)
click aici comunicat de presa.
 
 
*
 
Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski"
 
Strada Mircea cel Batran nr 97, Constanta

Pret bilet:

8 lei pentru copii si elevi, pe baza carnetului de elev vizat la zi;

15 lei pentru pensionari si studenti, pe baza talonului de pensie/carnetului de student vizat la zi;

20 lei, 25 lei, 30 lei, 40 lei, în functie de locul ocupat in sala.

 Seara Lirica, Seara Camerala si alte concerte


Biletele se pot achizitiona de la Agentia Teatrului, online pe www.tnobconstanta.ro/bilete si
in reteaua de magazine partenere Entertix.ro: Carrefour si Carturesti.
 
 

Programul agentiei de bilete TNOB Oleg Danovski Constanta
LUNI - MIERCURI - JOI - VINERI - 11:00 - 17:00 in zilele fara spectacole
11:00 - 17:00, 17:45 - 18:30 in zilele cu spectacole
MARTI - LIBER

SAMBATA - DUMINICA - 17:45 - 18:30 - in zilele cu spectacole
INCHIS in zilele fara spectacole
REZERVARI TELEFONICE la 0241 481 460 sau 0723 882 987,
 
doar in timpul programului. 
 
 
*
 
 
Casa de cultura a Sindicatelor Constanta
 
Concerte pentru copii mari si mici

Contact: 0241 699 066 -Bulevardul Alexandru Lapusneanu  nr. 1 Constanta
 

 

Evenimente Scolare Anterioare
Structura an scolar 2020-2021

Semestrul I are 17 saptamani de cursuri in perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.

Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marti, 22 decembrie 2020

In perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din invatamantul primar si prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminica, 10 ianuarie 2021

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021

Vacanta intersemestriala – sambata, 30 ianuarie 2021 – duminica, 7 februarie 2021.

 

Semestrul al II-lea are 17 de saptamani de cursuri in perioada 8 feb 2021 – 18 iunie 2021.

Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Din cauza diferentelor de timp intre Pastele Ortodox si cel catolic vor fi dispuse doua vacante pentru scolari :

Vacanta  in intervalul vineri, 2 aprilie 2021 – duminica, 11 aprilie 2021-pastele catolic

Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanta in intervalul vineri, 30 aprilie 2021 – duminica, 9 mai 2021-pastele ortodox.

Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021

 

Vacanta de vara incepe sambata, 19 iunie 2021 si va dura pana la data din septembrie 2021
la care incep cursurile anului scolar 2021 – 2022.
Elevii din invatamantul primar si prescolar vor beneficia de vacanta
in perioada 24 octombrie-2 noiembrie 2020.
Exceptii de la formatul scolar mentionat mai sus exista pentru elevii claselor finale din
invatamantul liceal si cei din invatamantul gimazial.
Pentru liceeni, anul scolar are 32 de saptamani iar ultima zi de scoala este 4 iunie 2021.
Pentru cei din clasa a opta, anul scolar are 33 de saptamani si se incheie la 11 iunie 2021.
Pentru cei  care urmeaza cursurile unui liceu teologic, anul scolar va avea 37 de saptamani de cursuri.
 
*
 
Tabere - Campanii - Burse
Burse scolare pentru elevii de la sat
In 2019 Fundatia Radacini Grup ofera inca 12 burse de studiu pentru elevii din zece judete din Romania:
Arges, Constanta, Calarasi, Buzau, Braila, Galati, Ialomita, Giurgiu, Prahova si Tulcea.
 

Elevii din clasele a VIII-a care frecventeaza cursurile unei scoli generale din satele judetelor de mai sus si care demonstreaza abilitati si aptitudini de studiu deosebite, nota 10 la purtare, participare la concursuri si olimpiade aprobate de MEN, implicare in actiuni de voluntariat, dar care nu dispun de sustinere materiala din partea familiei, se pot califica pentru a beneficia de o bursa care sa ii sprijine material in indeplinirea obiectivului lor de a se inscrie la un liceu bun din marile orase ale judetelor mentionate. Acest program urmareste ca beneficiarii sa evolueze permanent, sa obtina diploma de bacalureat si sa acceada spre urmatorul nivel educational, cel superior.

Valoarea unei burse de studiu este de 4500 lei pentru fiecare an scolar.

Detalii suplimentare pe https://radacini.ro/wp-content/uploads/2019/01/regulament-burse-Fundatia-Radacini-2019-2020-final.pdf
 
*

 
Pentru detalii privind modul de desfasurare a sesiunii de iarna si a sesiunii de vara a Bacalaureatului 2017-2018 - click aici
Pentru detalii privind a doua sesiune a Bacalaureatului 2017-2018 - click aici
Simulare Evaluare Nationala si Bacalaureat martie 2019  - click aici,
 
Cursuri Limbi straine
 
Asociatia Sakuranbo Constanta - Cursuri limba japoneza Constanta 
 
   Cursuri limba japoneza copii Constanta, cursuri origami copii Constanta, cursuri Ikebana Constanta, Kanji, Shodo si multe altele. Cursurile se adreseaza atat elevilor de scoala generala Constanta si elevilor de liceu din Constanta precum si celor care au depasit aceasta varsta. 
 
 
 
   Cursuri Asociatia Sakuranbo
 
  Organizatie non-guvernamentala, Asociatia Sakuranbo Constanta a luat fiinta in luna august 2010 venind ca raspuns la solicitarea comunitatii constantene de a aprofunda artele, limba si cultura japoneza. In felul acesta Asociatia Sakuranbo ofera posibilitatea celor sensibili la frumusetea culturii japoneze sa o cunoasca indeaproape. Pentru mai multe detalii despre cursurile oferite de Asociatia Sakuranbo Constanta click pe banner sau afis.
 
 
Informatii diverse
 
Interdisciplinaritatea materiilor si Transdisciplinaritatea materiilor
In ultimii ani, in invatamantul romanesc, se pune accent pe dezvoltarea capacitatii copiilor de a putea rezolva cu ocazia unui singur test, probleme de romana, matematica, educatie civica, cunoasterea mediului inconjurator, istorie si alte materii ce se studiaza la scoala. Pentru continuarea articolui click aici
 
 *
 
 
*
 
Activitati din alti ani
 
Scoala  Petre Ispirescu din Constanta
Scrisoare de informare catre parinti Semestrul 1, - click aici
Concursuri Scoala Primara Particulara Petre Ispirescu din Constanta - click aici
 
*
 
 Centrul Helen Doron Constanta organizeaza
curs de limba engleza pentru maturi !

Helen Doron Constanta va ajuta sa va imbunatatiti engleza! Profitati acum de toate ocaziile favorabile!

Materialele de studiu sunt incluse in pret.
Numarul de locuri este limitat !
 
 *
 
Kikus - Metoda de invatare a limbii germane oferita de
Asociatia "Engleza pentru copii" Constanta
Cursuri de invatare a limbii germane pentru copii de la 3 la 14 ani si peste aceasta varsta.
 
*
 
CALENDARUL Olimpiadelor si Concursurilor Scolare Internationale ce se desfasoara in
Romania si in Strainatate
Olimpiada  la limba romana, la limbi straine, matematica si stiinte
 
 
 
Educatie Antreprenoriala Junior Achievement
 
     Elevii de scoala primara, gimnaziu si liceu vor putea urma anul viitor intr-o noua editie si cu continuturi didactice structurate de la clasa I la a XII-a programele de educatie antreprenoriala, economica si de orientare profesionala cu ajutorul unor manuale moderne, oferite gratuit de organizatia Junior Achievement Romania.
Ei vor putea studia sub forma de optional discipline precum dezvoltarea abilitatilor pentru viata, educatie financiara, antreprenoriala, economica si pentru orientare profesionala.
 
Citeste articolul complet dand click aici....
 
 

 

 
Evenimente 2015 - click aici
__________________________________________________________________________________________________________________________
tag:scoala,particular,particulara,privat,privata,oras,judet,constanta,scoli,private,particulare,gimnaziu,gimnaziale,program,
scoli constanta,scoala constanta,scoli primare constanta,scoala primara,scoala gimnaziala,scoli gimnaziale